Tijdlijn - van prehistorie tot heden

De verschillende historische strips zijn hier geplaatst in een tijdvak. Hiermee wordt een beeld geschetst van de geschiedenis in verschillende landen en streken. Ook wordt een beeld in karikaturen geschetst van volkeren met hun culturen, gewoonten en vooral ook eigenaardigheden.

Geschiedenis van de mensheid - Sapiens

Op een volstrekt nieuwe manier wordt de geschiedenis van de mensheid verteld. De homo sapiens verworf meedogenloos de alleenheerschappij hun voorstellingsvermogen en doorde kunst van het samenwerken.

Prehistorie - Toenga

Toenga is een realistisch getekend stripverhaal over de prehistorie. De hoofdpersoon in het verhaal is de holbewoner Toenga. Hij behoort tot het volk van de Gmoer en beleeft allerlei avonturen samen met zijn vriendin de schaars geklede Ohama en de manke gereedschapmaker Noen. De prehistorie van Aidans is een gevaarlijke wereld. De mensen zijn primitief en de natuur is wreed en meedogenloos. In de verhalen staan de strijd met vijandige stammen centraal en moet Toenga regelmatig vechten met allerlei prehistorische monsters. De sabeltandtijger Aram begeleidt hem tijdens zijn reizen.

3000 v. Chr: Arin en het volk van de Hunebedbouwers

Een groep archeologen onder leiding van prof. dr. Van Gniffelen vindt in het Drentse dorp Borger een pot uit het Neolithicum. Een scherf ontbreekt; deze wordt later gevonden in Denemarken! Het verhaal van hoe die scherf in Denemarken kwam, maakt het grootste deel uit van dit stripverhaal met een educatief tintje.

± 1500 v. Chr:: Papyrus

De held Papyrus in de serie is bevriend met de dochter van de farao. Hij bezit een magisch zwaard dat hem door de dochter van de God Sebek is gegeven en in ruil hiervoor moet hij de prinses Lief-Er-Theti tegen alle bedreigingen beschermen.

± 1500 v. Chr: de Timoers

Na Timoer de stamvader komt Timoer de Assyriër. Zijn stappen weergalmen langs de muren van Ninive, zijn ogen aanschouwen Babylons pracht en praal. Door de Timoer nazaten te volgen wordt de wereldgeschiedenis in beeld gebracht.
Thoeti Timoer, een jonge, wat luie knaap, moet zijn vader, die een van de belangrijkste reders uit de Nijldelta is, bevrijden. Daartoe zal hij de bezetting van de Nijldelta door Apepi moeten breken en eerst de amulet van zijn voorvaders uit Thebe halen. Het verhaal zit goed in elkaar. Het is spannend en afwisselend en kent een vlot verhaalverloop. De realistische tekeningen zijn simpel van opzet en hebben een matige kwaliteit. De inkleuringen en lay-out zijn goed. Zo krijg je een leuke en speelse indruk van het leven aan de Nijl.

 

 

±1300 v. C±1300 v. Chr: Keos

Het verhaal speelt zich af in het Oude Egypte. De reeks gaat over de avonturen van de jonge prins Keos aan het hof van farao Merenptah, die verwikkelt raakt in de intriges van een hogepriester. 

60 v. Chr: Vae Victis
Het verhaal begint omstreeks 60 v CHR. toen de arrogante Romeinen uit het antieke Rome de hele wereld zouden veroveren. In de tijd toen het eerste triumviraat met Crassus, Pompeius en Caesar de macht in handen had.

Vae victis - (Lat.), wee den overwonnenen. 

50 v. Chr: Asterix en Obelix

De verhalen spelen zich af rond het jaar 50 v.Chr. in een dorpje in de streek Armorica (Bretagne) in Gallië. Dit dorpje is er als enige in geslaagd de invasie door de Romeinen onder aanvoering van Julius Caesar te weerstaan met behulp van een toverdrank die de Galliërs oersterk en daardoor onoverwinnelijk maken. De inwoners van het dorpje vormen een ware nachtmerrie voor de Romeinen uit de omliggende legerplaatsen, en zijn een doorn in het oog van Julius Caesar.

± 50 n. Chr. Alex

Alex, voluit Alex Graccus, is de hoofdfiguur die wij als slaaf leren kennen in het door Crassus aangevallen rijk van de Parthen. Hij is van oorsprong geen Romein, maar een Galliër. In het eerste deel van de reeks, Alex de Onversaagde, wordt hij als zoon aangenomen door een Romein (Honorus Galla Graccus) die op zijn sterfbed opbiecht ooit Alex’ vader Astorix aan een Egyptische slavenhandelaar te hebben verkocht, zodat zijn moeder stierf van verdriet en Alex in handen van de Feniciërs viel.

± 700 - 900 Thorgal

De wereld waarin Thorgal leeft lijkt zich af te spelen in het Europa van de 8e en 9e eeuw, het tijdperk van de vroege middeleeuwen. De kleding van de mensen en het landschap van Northland, waar een groot deel van de verhalen afspelen, doen denken aan de Scandinavische landen. De hoofdpersonage Thorgal Aegirsson is een van de laatste overlevenden van een hoogbegaafd volk dat ooit de aarde ontvluchtte om een nieuw bestaan op andere planeten te zoeken.

± 800 Eric de Noorman

De eerste verhalen zijn soms historisch moeilijk te plaatsen en bevatten talloze  anachronismen. De reeks begint in het legendarische Atlantis, dat vele duizenden jaren geleden zou hebben bestaan. Via een aantal avonturen in sprookjesachtige sfeer komt Eric terecht in het Romeinse Rijk. In de arena in Rome levert hij een gevecht op leven en dood met keizer Commodus (177-192). Daarna keert hij terug naar Noorwegen, waar edellieden in monumentale burchten een leven leiden dat doet denken aan de volle middeleeuwen in Europa. In deze verhalen zijn echter ook veel elementen terug te vinden uit de Noorse mythen en sagen. 

± 1100 De Koene Ridder

De Koene Ridder is een Belgische stripreeks van tekenaar/schrijver François Craenhals. De verhalen gaan over Roland van Walburghe, leenman van koning Arthus. Zijn dochter Gwendoline is hopeloos verliefd op Roland de koene ridder. De koning vindt Roland van te lage komaf en verbiedt hun liefde.

Het leenschap Rastigne (Rougecogne) ligt in de Belgische Ardennen en Arthus is daarmee niet de Britse Koning Arthur. De Franse titel van de serie is "Chevalier Ardent".

± 1170 De as van de katharen

In de twaalfde en dertiende eeuw kreeg in Frankrijk en Italie het Kathaarse geloof, dat op een aantal punten afweek van het christelijke, in korte tijd een enorme aanhang. De kerk van Rome, die de veel zuiverder religie van de Katharen als bedreiging van de eigen positie zag, besloot korte metten te maken met het ketterse geloof, dat vooral in Occitanië vaste voet gekregen had.
De katholieke Franse koning en zijn ondermeer uit Schotland afkomstige soldaten zijn sterker dan de Katharen, maar lange tijd weet geen van de twee partijen de overhand te krijgen.

± 1350 Vasco

Vasco is een historische stripreeks van de Franse schrijver en tekenaar Gilles Chaillet.

De reeks gaat over de jonge bankbediende Vasco, die in dienst is van de Tolomei-bank van zijn oom. Hij maakt regelmatig verre reizen en beleeft daarbij vele avonturen. De verhalen spelen zich af in 14e-eeuws Europa.

± 1400 De Rode Ridder

In de Middeleeuwen was 'ridder' de naam voor een bereden krijgsman. Het leven als ridder en het bezit van een paard en een wapenuitrusting waren enkel weggelegd voor de rijken.
Nochtans konden gewone, dappere mannen door verdienste opklimmen tot de ridderstand. Zij zwoeren trouw aan kerk en koning en beschermden de zwakken en verdrukten.
Eén van hen is Johan, de Rode Ridder, die met dit doel voor ogen door het land zwerft... 
Bron: Inleiding uit 'De gouden sporen' --

± 1450 Tristan

Tristan is een historische Franse stripreeks, gecreëerd door Jacques Martin met originele tekeningen van Jean Pleyers. Aan het einde van de Honderdjarige Oorlog (eerste helft 15e eeuw) beleeft Tristan, (de hoofdfiguur) een meester beeldhouwer, allerlei avonturen. Voornamelijk in Frankrijk maar enkele verhalen spelen zich ook af in Engeland en Italië. Hij is bevriend met Gilles de Rais, 'Maarschalk van Frankrijk' en berucht voor zijn kinder-verkrachtingen en -moorden. Dit is dan ook een wederkerend thema in de verhalen net zoals alchemiemagiesatan, machtsmisbruik van de kerk, enz. Ook andere historische figuren zoals Karel VII van Frankrijk en dauphin Lodewijk XI van Frankrijk verschijnen ten tonele.

± 1450 Schemerwoude

De torens van Schemerwoude is een historische stripreeks van de Belgische striptekenaar en scenarioschrijver Hermann. De verhalen uit de reeks spelen zich af in de middeleeuwen, ten tijde van de kruistochten en zijn realistisch getekend. 

± 1450 Brougue

Een verhaal, dat zich afspeelt in een imaginaire Middeleeuwse stad Brougue geheten. Men zou hierbij aan Brugge kunnen denken, hoewel de tekeningen een meer Italiaanse lokatie suggereren (Venetie?).

1580 - 1650 Cori, de scheepsjongen

Cori, de Scheepsjongen is een Belgische, historische stripreeks getekend en geschreven door Bob De Moor, en voornamelijk uitgegeven door Casterman.

Cori werkt voor de Vereenigde Oostindische Compagnie en komt in allerlei avonturen terecht met zijn zeereizen.

±1607 Michiel de Ruyter

Het onvoorstelbaar avontuurlijke leven van Michiel De Ruyter vormt het middelpunt van het verhaal. Zijn legendarische gevechten tegen de kapers, de walvisvaart, de zeeslagen tegen de Engelsen, het gevecht om de Sont, de vierdaagse zeeslag en de vernietigende zegetocht in Chatham passeren allemaal de revue.

±1667 Vliegende Hollander

Het onvoorstelbare verhaal van Willem Vanderdecken, de sympathieke zeeman uitv Terneuzen, die uitgroeide tot de meest gevereesde kapittein aller tijden, De ontknoping volgt van het mysterie rond de vloek van de Vliegende Hollander.

± 1680 Lois

Loïs speelt zich af ten tijde van Lodewijk XIV, le Roi Soleil. De avonturen van Loïs Lorcey werden initieel bedacht door grootmeester Jacques Martin in 2003. Die had op dat moment al ruim zijn sporen verdiend in het genre van de historische avonturenstrips. Olivier Pâques grijpt de kans om het 17e eeuwse Parijs mooi in beeld te brengen vanuit verschillende gezichtspunten. Ook Mont St Michel of Versailles worden vakkundig weergegeven. Huizen of bruggen “en province” zijn meer dan decor en verdienen onze aandacht. Er blijkt een groot interesse voorarchitecturaal detail uit deze mooie tekeningen.

±1715 Roodbaard, de schrik der zeven zeeën

De piraat Roodbaard en zijn aangenomen zoon Erik zijn de hoofdpersonages van de reeks. En hoewel de serie haar naam ontleend aan de piraat Roodbaard, verschuift het accent al snel naar de zoon Erik. Veelal vormen zijn avonturen de rode lijn in de verhalen.

±1750 Corentin

De reeks draait rond een jonge Bretoen genaamd Corentin die in de 18de eeuw leefde. Hij beleeft voornamelijk avonturen in het verre oosten. Hij wordt ook geholpen door zijn vriend Kim. Ook wordt Corentin bijgestaan door zijn gorilla en tijger. De tijger heet Moloch en de gorilla Beëlzebub.

± 1790 - 1800 Schipbreukelingen

Frankrijk beleeft woelige tijden. Zopas is de monarchie ten val gebracht en vervangen door het terreurregime van de Franse Revolutie.

±1800 Bakelandt

De strip is vernoemd naar de historische Vlaamse roversbendeleider Ludovicus Baekelandt, al is diens naam wel anders geschreven. De reeks vertelt de avonturen die Bakelandt beleeft samen met zijn vriendin Rooie Zita en hun vrienden Pé Bruneel en Pier den Bult.

De auteur heeft de stripfiguur Bakelandt laten uitgroeien tot een soort Robin Hood op Vlaamse bodem.

± 1840 Zoeloeland

Zoeloeland is de trefplaats van het trotse en machtige "Volk van de Hemel", de Zoeloes en het British Empire, dat zo'n macht aan de grenzen van zijn rijk niet kon dulden. Het is de ontdekking van een volk waarvan de trots en de moed = die aan het onwaarschijnlijke grensden - Engeland zijn zwaarste koloniale nederlaag bezorgden, en uiteindelijk in Londen een regering deed vallen ...

±1850 Apache

Okada is een jonge metiez, de zoon van een Apachemoeder en een blanke vader, die temidden de kolonisatie van Colorado en het verdere oprukken van de blanken in het Wilde Westen opgroeit bij de Apache-indianen. De reeks spreekt zich uit tegen het afslachten van de indianen door de blanken terwijl het in hoofdzaak een jeugdreeks was met een bepaalde politieke correctheid.
(Panda,4 delen, 1981-1982)

±1850 Lucky Luke

De stripserie draait om de rondzwervende cowboy Lucky Luke, die overal waar hij komt, helpt om onrecht en misdaad te bestrijden. Hij staat vooral bekend om het feit dat hij sneller schiet dan zijn schaduw. De overige hoofdpersonages zijn Lukes trouwe paard Jolly Jumper, de domste hond ter wereld Rataplan en de boevenbende De Daltons.

Alle verhalen spelen zich af in de 19e eeuw, zij het zonder duidelijke chronologie of vermelding van jaartallen. Lucky Luke ontmoet ook regelmatig beroemde historische figuren, zoals Calamity JaneBilly the KidJesse JamesAbraham Lincoln en Sarah Bernhardt, en is betrokken bij verschillende historische gebeurtenissen, zoals de oprichting van de Pony Express, de aanleg van de eerste telegraafverbinding van de oostkust naar de westkust en de kolonisatie van Oklahoma. In werkelijkheid leefden deze personen van de vroege tot late 19e eeuw, en vonden de gebeurtenissen waar Luke bij betrokken is over een periode van vele jaren plaats. Zo ontmoet Lucky Luke in The Daily Star de journalist Horace Greeley voor diens reis naar New York, wat dit verhaal rond 1830 plaatst, terwijl Lukes betrokkenheid bij het gevecht met de Daltonbende in Coffeyville (in het album Vogelvrij) rond 1892 plaatsvindt.

±1850 Davy Crockett

David Crockett was een Amerikaanse politicus, militair, revolutionair en volksheld. Hij stierf op 49-jarige leeftijd tijdens de Slag om de Alamo tijdens de Texaanse Revolutie, de onafhankelijkheidsoorlog van de Republiek Texas tegen Mexico. Texas was toen nog geen staat van de Verenigde Staten. 

±1860 Delgadito

Delgadito is een door blanken opgevoede Nedni-Apache die de opgejaagde Bedonkohe-Apachen te hulp komt als deze in het nauw worden gedreven door de blanken die de Apachen willen opsluiten in reservaten. Ook moet Delgadito een wagen vol wapens afleveren bij Ponce, de strijdleider van de vrije Bedonkohe-Apachen

De franse indiaan

1865 - 1870 Winnetou en Old Shatterhand

Old Shatterhand, die met EEN slag een grizzly-beer overwon, is de bloedbroeder van Winnetouopperhoofd der Apachen. Samen strijden zij voor een vreedzame, christelijke wereld in de ontluikende Verenigde Staten van eind 19e eeuw. In tegenstelling tot andere indianenverhalen, zoals die van Buffalo Bill, kenmerken de verhalen van Karl May zich door het feit dat de beide hoofdpersonages slechts in uiterste nood, en na uitputten van alle andere mogelijkheden, naar de wapens grijpen.

1850 - 1880 Luitenant Blueberry

De strip speelt zich af in de jaren na de Amerikaanse Burgeroorlog. Aanvankelijk zijn de verhalen stevig geworteld in de klassieke mythologie van het Wilde Westen waarbij de makers veel van hun inspiratie gevonden lijken te hebben in de cavalerietrilogie van filmregisseur John Ford. Maar al snel krijgt de reeks het karakter van een spaghettiwestern met als belangrijkste thema's wraak, hebzucht en verraad. Hoofdpersoon Mike Steve Blueberry Donovan (gemodelleerd naar acteur Jean-Paul Belmondo) verwordt tot een antiheld die voortdurend op de vlucht is.

1860 - 1900 Robert en Bertrand

Robert en Bertrand is een Vlaamse stripreeks die zich afspeelt tijdens de 19e eeuw, in de Lage Landen en Frankrijk. De stripreeks is van de hand van striptekenaar Willy Vandersteen en werd later overgenomen door Ron Van Riet. Vandersteen inspireerde zich op de hoofdpersonages uit een 19de-eeuws toneelstuk geschreven door Benjamin Antier en Fréderick Lémaître en op de gelijknamige romans van Koen Ravestein.

De hoofdpersonages zijn twee landlopers die achterna gezeten worden door een agent/detective ("Nummer 17") die hen voor landloperij poogt in te rekenen. Andere personages zijn onder anderen Joeki en Evelyne. Tijdens hun omzwervingen helpen de sympathieke zwervers steeds iedereen die hen nodig heeft, zelfs incidenteel Nummer 17 als dat voor de veiligheid nodig is.

1861 - 1865 Blauwbloezen

De hoofdpersonages zijn korporaal Blutch en sergeant Cornelius Chesterfield, twee cavaleriemannen die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog allerlei avonturen beleven. De achtergrond waartegen de verhalen zich afspelen is meestal historisch correct, maar toch zit er ook veel humor in de reeks. Wel komt het vaak voor dat fictieve gebeurtenissen plaatsvinden, maar altijd tegen een historisch juiste achtergrond.

1865 - 1890 Bessy

De avonturen van Bessy is een stripreeks gecreëerd door WIREL, een pseudoniem dat staat voor het samenwerkingsverband tussen Willy Vandersteen en Karel Verschuere. De reeks speelt zich af in het Wilde Westen waar de langharige collie Bessy en haar baasje Andy Cayoon allerlei avonturen beleven.
Het Wilde Westen is de benaming voor de pionierssamenleving in de periode 1865-1890 in het westen van de Verenigde Staten, grotendeels ten westen van de Mississippi.

±1870 Chick Bill

De verhalen spelen zich af in Wood City, een slaperig dorpje in Arizona. De jonge held van het verhaal, Chick Bill, beleeft allerlei uitzinnige avonturen. Hierbij wordt hij steeds vergezeld door het indiaantje Kleine Poedel, Dog Bull, de sheriff van Wood City, en Kid Ordinn, Dog Bulls niet al te snuggere adjunct.

±1890 De Franse Indiaan

Saveur, een Franse arts en bioloog, vlucht naar Amerika en zondert zich daar af van de beschaafde wereld. Door de Sioux wordt hij als "Begraven hart" in de stam opgenomen en krijgt een kind bij de Indiaanse "Zware Aarde". Allengs raakt hij betrokken bij de massale indianenslachtingen om aan het eind alleen met zijn dochtertje "Commune" achter te blijven.

±1915 Corto Maltese

De verhalen  spelen zich af omstreeks 1913 ter hoogte van de Steenbokskeerkring. Corto Maltese treedt hierin op als zelfstandige held. Hij is de centrale figuur waar alles om draait.

±1920 Bloed en Stilte

Het is een prachtig uitgewerkte tiendelige reeks over de mafia in New York. De gebeurtenissen en personages zijn waarschijnlijk verzonnen, maar het geeft je een heel goed beeld over hoe het er aan toe ging ten tijde van de drooglegging en de immigratie van Italianen en Ieren in de VS.

±1920 - 1950 Ehrenfest

In 1912 kregen de Leidse natuurkundestudenten een nieuwe professor voor het bord: de Oostenrijker Paul Ehrenfest. De Leidse natuurkunde zou nooit meer dezelfde zijn. Op ongeëvenaarde wijze sleepte Ehrenfest zijn leerlingen mee naar de kern. Natuurkunde was voor hem meer dan een wetenschap. Het was een manier van leven, Ehrenfests leven. Ehrenfest bezat echter ook een donkere kant. Diepe depressies en genadeloze zelfkritiek leidden tot zijn even onvermijdelijke als dramatische einde. In de heroïsche tijd waarin relativiteitstheorie en kwantumtheorie een revolutie in de natuurkunde ontketenden, was Ehrenfest het klankbord voor alle grote natuurkundigen, onder wie zijn boezemvriend Albert Einstein. Einstein logeerde jaarlijks in Leiden bij Ehrenfest om zijn nieuwste inzichten te toetsen, het leven door te nemen, en natuurlijk om samen muziek te maken. Ehrenfest! is het bewogen levensverhaal van iemand voor wie de natuurkunde zijn houvast vormde, maar ook zijn ondergang.

± 1930 - 1940 Kuifje

Kuifje (Frans: Tintin) is de Nederlandstalige naam voor de fictieve hoofdpersoon in de stripserie De avonturen van Kuifje. De van oorsprong Franstalige stripserie is van de hand van de Belgische tekenaar en scenarist van stripverhalen Georges Remi (1907-1983), die werkte onder het pseudoniem Hergé. Kuifje is een verslaggever die met zijn hond Bobbie in Brussel woont. Hij is rechtschapen, slim en vecht tegen onrecht, kan autorijden, vliegtuigen, tanks, een duikboot en een maanraket besturen, kortegolfzenders bedienen en ondanks zijn leeftijd en tengere gestalte kan hij vechten als de beste. Kuifje drinkt vrijwel nooit alcohol, dit in tegenstelling tot zijn vriend kapitein Haddock, die alcoholist is. Van Kuifjes familie, zo die al bestaat, is niets bekend. Hij heeft geen romantische partner.

1940 - 1960 Buck Danny

Buck Danny is een Franco-Belgische realistische stripreeks waarin het hoofdpersonage Buck Danny, een kolonel van de Amerikaanse luchtmacht avonturen beleeft met zijn kompanen Jerry Tumbleren Sonny Tuckson. De reeks maakt gebruik van een opschuivende tijdlijn: hoewel een tijdspanne van enkele decennia wordt overbrugd worden Buck, Sonny en Tumbler niet ouder. Wel worden ze in de eerste paar albums een keer bevorderd.

1950 -1960 Dan Cooper

Dan Cooper was een Belgisch-Franse stripreeks, geschreven en getekend door Albert Weinberg. De hoofdrolspeler is een Canadese militaire piloot en ruimtevaarder.

1940 - 1970 Blake en Mortimer

Hoewel de strip is genoemd naar beide hoofdpersonen, is professor Philip Mortimer de belangrijkste hoofdpersoon. Het is Mortimer die vaak in moeilijke situaties belandt, waarna hij hulp krijgt van zijn vriend kapitein Francis Blake. Hun eeuwige vijand, die in bijna alle verhalen opduikt, is kolonel Olrik. Daarnaast spelen er enkele andere vaste personages mee, zoals Olriks handlanger Sharkey en de agent Pradier.

± 1950 Rik Ringers

In de meeste verhalen staat een niet zelden bovennatuurlijk lijkende misdaad centraal, evenals de daarmee samenhangende redenen voor misdaadverslaggever Rik Ringers om het mysterie te onderzoeken. Daarbij wordt hij bijgestaan door commissaris Baardemakers en diens assistent, inspecteur Kempers. In veel verhalen speelt ook Nadine, het nichtje van Baardemakers en de vaste vriendin van Rik, een belangrijke rol. In alle gevallen wordt het 'bovennatuurlijke' ontmaskerd en blijken de daders mensen van vlees en bloed.

± 1960 Bruno Brazil

De stripreeks gaat over een geheim agent genaamd Bruno Brazil, die een kleine speciale eenheid van de Amerikaanse geheime dienst aanvoert. In de latere delen wordt deze geheime dienst de WSIO (World Security International Organisation) genoemd. De speciale eenheid van Bruno staat bekend onder de codenaam "Commando Kaaiman" en ieder van de zes leden van het commando beschikt over een bijzondere eigenschap. 

± 1965 Michel Vaillant

De strips volgen de avonturen van de autocoureur Michel Vaillant. In Nederland werd deze strip bekend door plaatsing in de jaren 60 als feuilleton in het weekblad Pep en door de uitgave in stripboeken. Concurrent is Steve Warson en later ook vriend van onze coureur. Een zeer realistisch getekende strip.

± 1965 Lefranc

De journalist Guy Lefranc die allerlei avonturen beleeft, vaak met zijn jeugdige vriend Jean-Jean. In 'Het sein staat op rood' leert hij Jean-Jean toevallig kennen bij zijn bezoek aan het kasteel Koenigsbourg in de Vogezen. Een belangrijke persoon is inspecteur Renard die het regelmatig samen met Lefranc opneemt tegen Axel Borg.

± 1965 Freddy Joubert, detective

Avonturen van een detective in het tijdsbeeld van de zestiger jaren.

±1970 Archie Cash

Archie Cash is een avonturier die meestal in tropische landen vecht tegen tirannen. Cash is een luitenant die deserteerde uit het leger van de republiek Toro-Toro, nadat dit land evolueerde naar een dictatuur. De strip is gericht op actie die op erg filmische wijze is getekend met aandacht voor mooie meisjes. De titelheld is nadrukkelijk gemodelleerd naar acteur Charles Bronson

Illustrated Classics

was een serie stripverhalen, die werd uitgegeven door Classics Nederland van 1956 t/m 1976. De serie bevatte vertaalde versies van de Amerikaanse serie Classics Illustrated, waarin klassieke verhalen uit de wereldliteratuur werden verteld in de vorm van een strip. In totaal werden 214 nummers uitgebracht, waarvan diverse in meerdere drukken

.

Toekomst - Simon van de rivier

In een post-apocalyptische wereld is de westerse beschaving is grotendeels ingestort. Er zijn diverse sporen van de beschaving uit het verleden zichtbaar, in de vorm van overwoekerde steden, verlaten treinstations en omgevallen elektriciteitsmasten. Een wereldheerschappij is er niet meer, de wereld bestaat globaal uit twee groepen, namelijk de mensen in de steden, die technologisch verder ontwikkeld zijn dan de mensen op het land, die zich in stammen hebben georganiseerd.

Toekomst - Axel Moonshine

Axel Moonshine is een Franse sciencefictionstripreeks die zich afspeelt in een magisch universum. Het scenario is van de hand van Christian Godard die op een doordachte wijze toekomst en heden, psychologie en filosofie mengt met veel humor, actie en avontuur. De tekeningen worden verzorgd door Julio Ribera en ogen realistisch maar bevatten dikwijls surrealistischepsychedelische en magisch realistische elementen. In de Nederlandse taal is de serie nogal chaotisch uitgegeven bij verschillende uitgevers onder andere De VrijbuiterDargaudLe Vaisseau d'Argent en Arboris.

± 21e eeuw Storm

Storm is een astronaut die begin 21ste eeuw een reis maakt naar de rode vlek van Jupiter. Daar aangekomen wordt hij meegesleurd. Als hij er weer uit weet te komen en terugkomt op de aarde blijkt dat hij een reis in de tijd heeft gemaakt. Alles op aarde is veranderd. De continenten zijn veranderd in ijzige bergen en de zeebodem wordt bewoond. Storm probeert terug te reizen naar zijn eigen tijd via de rode vlek, maar hij komt nog verder terecht in de toekomst.

±Verre toekomst Trigie

Trigië speelt zich af op de verafgelegen planeet Elekton in het Yarna-stelsel. Op Victris, het grootste van de vijf continenten van Elekton, zijn er vijf staten: Cato, Daveli, Loka, Tharv en Vorg. Op de vlaktes van Vorg zwerven de nomadische Vorgstammen, die worden geleid door drie broers: Brag, Klud en Trigo.

 

 

 

Meer informatie

140x140

Alex

Alex (origineel Alix) is een Franse stripreeks die zich afspeelt in de klassieke oudheid (vanaf het jaar 53 v.Chr.), toen het Romeinse Rijk werd geregeerd door het eerste triumviraat

140x140

Vasco

Over de jonge bankbediende Vasco, die in dienst is van de Tolomei-bank van zijn oom. Hij maakt regelmatig verre reizen en beleeft daarbij vele avonturen in  het 14e-eeuwse Europa.

140x140

Tristan

Aan het einde van de Honderdjarige Oorlog (eerste helft 15e eeuw) beleeft Tristan, een meesterbeeldhouwer, allerlei avonturen voornamelijk in Frankrijk al spelen zich enkele verhalen ook af in Engeland en Italië. Hij is bevriend met Gilles de Rais, 'Maarschalk van Frankrijk' en berucht voor zijn kinderverkrachtingen en -moorden. Dit is dan ook een wederkerend thema in de verhalen net zoals alchemiemagiesatan en machtsmisbruik van de kerk. Ook andere historische figuren zoals Karel VII van Frankrijk en dauphin Lodewijk XI van Frankrijk verschijnen ten tonele.

140x140

Vae Victis

In 390 v. Chr. rukten de Galliërs onder hun aanvoerder Brennus Italië binnen, versloegen de Romeinen en namen Rome in, behalve het Capitool. Zij sloegen het beleg om het Capitool. De Romeinen stelden toen vóór, den aftocht der Galliërs te kopen voor 1000 pond goud. De Romeinen komen met het goud en men gaat het wegen. Doch toen verwijt men de Galliërs, dat zij te zware gewichten gebruiken. Waarop de aanvoerder der Galliërs, Brennus, zijn zware zwaard trekt en in de weegschaal der gewichten werpt, zeggend: „Vae Victis”, wee den overwonnenen.Deze uitdrukking wordt tegenwoordig nog wel overdrachtelijk gebruikt om te zeggen, dat wie door ’t noodlot getroffen is, niet veel tegemoetkoming verwachten kan.

140x140

Katharen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

140x140

Roodbaard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.