De Rode Ridder

Bedenker(s) Willy Vandersteen
Schrijver(s) Willy VandersteenKarel Biddeloo
Martin Lodewijk
Marc Legendre
Tekenaar(s) Willy Vandersteen,Karel VerschuereFrank SelsKarel Biddeloo
Claus ScholzFabio Bono

Bron: onder ander Fansite Rode Ridder.net

Albums

001. Het ge­bro­ken zwaard
002. De gou­den spo­ren
003. Het Veen­spook
004. De parel van Bag­dad
005. De Vrij­schut­ter
006. Het wapen van Rihei
007. De val van Ang­kor
008. De gou­den sik­kel
009. De draak van Moer­dal
010. Storm over Damme

011. De zil­ve­ren ade­laar

012. De hoorn van Horak

013. De vuur­geest

014. De gal­men­de kink­hoorns

015. De zwar­te wol­vin
016. Ba­loch de reus

017. De zee­ko­ning

018. De witte tem­pel

019. Ko­ning Arthur

020. Kerwyn de magiër

 
021. De wilde horde
022. De ring van Mer­lijn
023. Hugon de hof­nar
024. De zwar­te ba­nier

025. Het rijk van Enid

026. De kroon van Deird­re

027. Het graf van Ron­jar

028. De maan­steen

029. De Zwa­ne­burcht
030. Mys­te­rie te Ca­me­lot

031. De groe­ne mum­mie

032. Angst over Ne­vel­land

033. Het beleg van Crow­sto­ne

034. De ste­nen beel­den

035. Het derde wapen

036. De zwar­te roos

037. De wilde jacht

038. De ver­zon­ken klok
 
039. Nood­kreet uit Cam­bor
040. De barst in de ronde tafel

041. De laat­ste droom

042. Het tes­ta­ment
043. Par­ci­fal
044. Drie huur­lin­gen
045. De hamer van Thor
046. De Lo­rel­ei
047. De weer­wolf
048. De voor­spel­ling
049. Met mas­ker en zwaard
050. De te­rug­keer
051. Ex­ca­li­bur
052. De wa­ter­mo­len
053. De sa­moe­raï
054. De klui­ze­naar van Ron­ce­val
055. De ko­raal­burcht
056. Man­dra­go­ra
057. De ver­bo­den berg
058. De to­ver­spie­gel
059. De ij­ze­ren hand
060. Si­dar­ta
061. In de scha­duw van de Thugs
062. Het spre­ken­de zwaard
063. De Wal­ku­re
064. Het do­den­schip
065. Het ade­laars­nest
066. Het Nim­fen­woud
067. De ver­ra­der van Yar­kand
068. Het la­by­rinth
069. De ijs­vor­stin
070. De ri­vier­god
071. De lijf­wacht
072. De Ster van het Oos­ten
073. De Mo­loch
 
074. De vete
075. De hel­le­bron
076. De Bar­baar
077. De Ga­lei­slaaf
078. Het ver­lo­ren le­gi­oen
079. De ban­ne­ling
080. De Schild­knaap
081. De vluch­te­lin­gen
082. Kar­pax, de sta­len man
083. Het spook
084. De duis­te­re bond­ge­noot
085. De Zwar­te Cobra
086. De Dui­vels­zee
087. De beel­den van Djo­maz
088. Het Oog van Toth
089. De ont­voe­ring
090. Het Die­ven­gil­de
091. Het grote ge­heim
092. Zyg­mud en de beren van Kra­ge­ro
093. Ne­vel­steen
094. Xa­n­a­dor
095. Heer­ser der diep­ten
096. De Dame van de Poor­ten
097. De ves­ting
098. Het bron­zen ge­vaar
099. De gij­ze­laars
100. De ver­vloek­te stad
101. De schar­la­ken bri­ga­de
102. De Maag­den­burcht
103. De Ge­zel­len van Nim­rod
104. De monster­man
105. De Be­wa­ker

106. De le­ven­de doden
107. De Trog­lods
108. De over­le­ven­den
109. De Leeuw van Vlaan­de­ren
110. De Kra­ken
111. Ninja!
112. De Sche­mer­zo­ne
113. Nir­wa­na
114. Vry­ko­lak­as
115. Prin­ses Kin-Lien
116. In de Witte Hel
117. De ma­gi­sche scep­ter
118. Gil­ga­mesj
119. Stil­le ge­tui­gen
120. Het ver­dron­ken land
121. De zwar­te toren
122. De Dui­nen­ab­dij
123. On­i­ria
124. Ne­cro­no­mi­con
125. Me­du­sa
126. De dui­vel van de Lich­ten­berg
127. De rode her­berg
128. De Boei­en­ko­ning
129. Hydra
130. De zoon van de draak
131. De Heren van Rode
132. De Slag van Woe­rin­gen
133. De spook­ka­ros
134. De ko­ning­ma­ker
135. De witte duis­ter­nis
136. Sol In­vic­tus
137. De Slan­ge­god
138. Het toer­nooi
139. Bloed in de bran­ding
140. De doods­vlin­ders
141. De tuin van Eden
142. De Rat­ten­ko­ning
143. Prins der Duis­ter­nis
144. De al­che­mist
145. De steen der wij­zen
146. De zwar­te spie­gel
147. Het Le­vens­elixir
148. De Bier­ko­ning
149. De groe­ne steen
150. Klings­or
151. Mys­te­rie op Ara­rat
152. Ly­o­nes­se
153. De to­ver­staf
154. De sla­ven­mees­ter
155. Mont­sal­vat
156. De Graal­ko­ning
 
157. Ava­lon
158. De Dui­vels­tuin
159. De wa­ter­de­mon
160. Het gou­den mas­ker
161. Ca­ta­com­ben
162. Ne­me­sis
163. De Holle Aarde
164. Reis naar At­lan­tis
165. Magiërs van At­lan­tis
166. De Dra­ken­mees­ter
167. Het mas­ker van de draak
168. Fata mor­ga­na
169. De Maan­go­din
170. De Woud­geest
171. De boe­te­lin­gen
172. De Hek­sen­mees­ter
173. Het zwar­te teken
174. De erf­ge­naam
175. De naam­lo­ze rid­der
176. Het dra­ken­graf
177. De veld­tocht
178. Het kloos­ter van de dood
179. De nacht­rid­ders
180. De schat van Dij­ken­land
181. De lamp van Alad­din
182. De wraak van de nacht­rid­ders
183. Het veem­ge­richt
184. De ber­ser­kers
185. Het ge­heim van Sint-Ides­bald
186. De do­de­caëder
187. Gor­go­nia
188. Het put­mon­ster
189. No­sfe­ra­tu
190. De spook­val­lei
191. De rid­ders­hoe­ve
192. Het ge­hei­me wapen
193. De schat van Cart­ha­go
194. De golem
195. Ola­vin­l­in­na
196. Het ma­gi­sche licht
197. De vloek van Tu­pi­lak
198. Zim­bab­we
199. Loch Ness
200. Oude vij­an­den
201. Het boze oog
202. De pi­ra­ten van Sluis
203. De Vul­kaan­god
204. De rode ge­zant
205. Het scheeps­kerk­hof
206. Gog en Magog

207. De grot van de beer
208. De blau­we heks
209. De ju­das­graal
210. Het zwaard van de maagd
211. Het vuur en de maagd
212. De zwar­te in­qui­si­teur
213. De twee­de te­rug­keer
214. De re­gen­steen
215. De Rode Kogge
216. Mod­gu­dur
217. De man zon­der ver­le­den
218. Dood­bren­ger
219. De zwaard­broe­ders
220. De ve­de­laar van Sint-Pau­wels
221. De spie­gel­de­mon
222. De Duis­ter­burcht
223. De slui­er van Wuust­we­zel
224. Het be­hou­den zwaard
225. De Furiën
226. Het helse ver­bond
227. De ij­ze­ren kroon
228. De ver­bor­gen ves­ting
 
229. De vreem­de­ling
230. De Ama­zo­nes
231. Het Koe­koeks­jong
232. Dui­vels­mist
233. Doc­tor Faus­tus
234. De el­fen­ring
235. De witte waan
236. De Zwar­te Nar­cis
237. De we­der­op­stan­ding
238. Het gods­ge­richt
239. De dui­vel­se pop­pen­spe­ler
240. De in­drin­gers
241. De zwar­te we­du­we
242. De spook­krij­gers
243. De hel­le­vliet
244. Men­sen­jacht
245. De kin­der­rovers
246. Do­den­dans
247. De klauw
248. De drakar des doods
249. De sa­tans­vrucht

250. De uit­ver­ko­re­ne
251. De ge­van­ge­ne
252. De hel­le­mond
253. Het ein­de­lo­ze ei­land
 
254. De vuur­proef
255. De heks en Mer­lijn
256. Het offer
257. De on­mo­ge­lij­ke op­dracht


 

 

 

Meer informatie

140x140

Alex

Alex (origineel Alix) is een Franse stripreeks die zich afspeelt in de klassieke oudheid (vanaf het jaar 53 v.Chr.), toen het Romeinse Rijk werd geregeerd door het eerste triumviraat

140x140

Vasco

Over de jonge bankbediende Vasco, die in dienst is van de Tolomei-bank van zijn oom. Hij maakt regelmatig verre reizen en beleeft daarbij vele avonturen in  het 14e-eeuwse Europa.

140x140

Tristan

Aan het einde van de Honderdjarige Oorlog (eerste helft 15e eeuw) beleeft Tristan, een meesterbeeldhouwer, allerlei avonturen voornamelijk in Frankrijk al spelen zich enkele verhalen ook af in Engeland en Italië. Hij is bevriend met Gilles de Rais, 'Maarschalk van Frankrijk' en berucht voor zijn kinderverkrachtingen en -moorden. Dit is dan ook een wederkerend thema in de verhalen net zoals alchemiemagiesatan en machtsmisbruik van de kerk. Ook andere historische figuren zoals Karel VII van Frankrijk en dauphin Lodewijk XI van Frankrijk verschijnen ten tonele.

140x140

Vae Victis

In 390 v. Chr. rukten de Galliërs onder hun aanvoerder Brennus Italië binnen, versloegen de Romeinen en namen Rome in, behalve het Capitool. Zij sloegen het beleg om het Capitool. De Romeinen stelden toen vóór, den aftocht der Galliërs te kopen voor 1000 pond goud. De Romeinen komen met het goud en men gaat het wegen. Doch toen verwijt men de Galliërs, dat zij te zware gewichten gebruiken. Waarop de aanvoerder der Galliërs, Brennus, zijn zware zwaard trekt en in de weegschaal der gewichten werpt, zeggend: „Vae Victis”, wee den overwonnenen.Deze uitdrukking wordt tegenwoordig nog wel overdrachtelijk gebruikt om te zeggen, dat wie door ’t noodlot getroffen is, niet veel tegemoetkoming verwachten kan.

140x140

Katharen

De katharen (van het Grieks: καθαροί, katharoi, "de zuiveren") of Albigenzen waren een religieuze beweging die tijdens de 12e en 13e eeuw een grote aanhang kende in de westelijke Languedoc. Ze lieten zich inspireren door het leven van Jezus Christus zoals beschreven in de Bijbel maar hun mystieke, symbolische en dualistische interpretatie van de Bijbelverhalen verschilden sterk van de Rooms-Katholieke Kerk. Volgens de katharen was Satanalmachtig op aarde en leidde enkel de spirituele bezieling van de Heilige Geest tot verlossing. 

Voor de heersers van de katholieke kerk was dit ketterij, een niet geoorloofde afwijking van de in hun ogen juiste leer, die letterlijk te vuur en te zwaard bestreden moest worden. De kerk organiseerde en financierde zware militaire expedities naar het gebied, de Albigenzische Kruistochten en maakten met geweld een einde aan het katharisme. De door de kerk georganiseerde Inquisitie ging door met de vervolgingen tot er geen katharen meer waren.

140x140

Roodbaard

Hayreddin Barbarossa of Barbarossa Khair ad-Din Pasha (TurksBarbaros Hayrettin Paşa) (ca. 1475-1546) was een Ottomaans-Albanese admiraal en kaper. Hij had de bijnaam "Barbarossa" (Roodbaard), afgeleid van Baba Oruç, de naam van zijn broer. Zijn oorspronkelijke naam was Yakupoğlu Hızır (Hızır, zoon van Yakup).