Homepage

Strip Nieuws

Strip Index

Tijdlijn

Zicht op geschiedenis!


Waterbouwdag

 

Fameuze scheldwoorden van kapitein Haddock

Kapitein Haddock lanceerde regelmatig scheldtirades in de Kuifje-albums. De betekenis van al die scheldwoorden van de kapitein is niet iedereen direct duidelijk. Hierna een korte uitleg.

  • Anakoloet: Komt van het Griekse anakolouthos, dat 'zonder samenhang' betekent. Het duidt op de grammaticale constructie van een zin, die door een onjuiste woordschikking ontspoort.
  • Anthropopithec-Anthropussen: Haddock bedoelt hier waarschijnlijk de wetenschappelijke aanduiding pithencanthropus (erectus). Het is de naam die wordt gegeven aan de aapmens of het aapachtig dier uit de prehistorie, waarvan op Java op overblijfselen zijn gevonden en waaraan in de afstammingsleer groot belang wordt gehecht.
  • Basji-Boezoek: Een door de sultans gerekruteerde huursoldaat in het Ottomaanse leger. De Turkse naam betekent letterlijk 'dwarskop'. De Basji-Boezoeks waren wrede en ongedisciplineerde krijgers. ze kwamen vooral uit Koerdistan, AlbaniĆ« en Egypte. Een van Haddocks meest gebruikte beschimpingen.
  • Duizend bommen en granaten: Deze uitroep en variaten daarop behoren onder twijfel tot Haddocks meest bekende vloeken. De Franse krachtterm 'tonnerre de Brest' werd in de Nederlandse vertaling samengevoegd met de vertaling van 'mille millions de mille sabords'. Komt al voor in het 'Woordenboek der Nederlandsche Taal' uit 1900.
  • Ellendelaren: Een afleiding van ellende met het achtervoegsel - (el)aar, dat volledig door de kapitein zelf bedacht werd en nergens anders vastgelegd is dan in de Kuifje-albums.
  • Driedubbel overgehaald alpiene kropdragers: Kropdrager, of 'cretin' in het Frans, is een ander woord voor een kropmens: een geestelijk en lichamelijk blijvend onvolgroeide mens, met een groot hoofd en kropgezwellen, veroorzaakt door afwijkingen van de schildklier. Wordt ook gebruikt voor iemand die zich als een idioot gedraagt. 'Alpiene' verwijst naar het alpiene ras uit de Alpen, met een korte schedel en donkere ogen en haren.
  • Sokkenlopers: Dit scheldwoord komt niet voor in Van Dale, maar naar alle waarschijnlijkheid houdt het verband met de uitdrukking 'held-op-sokken'. Haddock gebruikt de term echter als hij zich tot de woestijnbevolking richt. Het Franse origineel 'va-nu-pieds' verwijst dan ook naar het feit dat ze blootvoets liepen.
  • Troglodieten: Woord dat zijn oorsprong in de Griekse taal vindt en letterlijk holbewoner betekent. De kapitein gebruikt het dan ook regelmatig voor mensen die hij minderwaardig acht.
  • Zoetwatermatrozen: Benaming uit de maritieme wereld met een duidelijke negatieve ondertoon. De stoere, echte matrozen bevonden zich volgens Haddock namelijk op de open zee, en niet op het zoete binnenwater van meren, kanalen of rivieren. Werd door kapitein Haddock graag gebezigd tijdens een van de hachelijke avonturen die hij met Kuifje op zee beleefde.

Literatuur

  • Kuifje diversen Duizend bommen en granaten - beknopt scheldwoordenboek van Haddock : schelden als kunst : een bloemlezing - Albert Algoud - Uitgeverij Casterman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strips - Nieuws & Achtergronden

Strip Nieuws

Stripliteratuur

Stripmusea

Strip Sites

Stripwinkel

Tijdlijn

Stripreeksen

Strip-personages

Tekenaars / Auteurs

Uitgevers


Historische Index

...... en meer

 


de Koene Ridder

 


 

 

 

 

 

Innitac -only quality has a future

Glasbok - transport van glas

 

 

 

.

 

 

 

 

 

WebWise - voor beelden en verhalen uit de wereldgeschiedenis
(e) info@webwise.nl
copyright © 2021 webwise