Homepage

Strip Nieuws

Strip Index

Tijdlijn

WebWise vindt meer !


Waterbouwdag

Tijdlijn

De verschillende historische strips zijn hier geplaatst in een tijdvak. Hiermee wordt een beeld geschetst van de geschiedenis in verschillende landen en streken. Ook wordt een beeld in karikaturen geschetst van volkeren met hun culturen, gewoonten en vooral ook eigenaardigheden.

3000 v. Chr: Arin en het volk van de Hunebedbouwers

Een groep archeologen onder leiding van prof. dr. Van Gniffelen vindt in het Drentse dorp Borger een pot uit het Neolithicum. Een scherf ontbreekt; deze wordt later gevonden in Denemarken! Het verhaal van hoe die scherf in Denemarken kwam, maakt het grootste deel uit van dit stripverhaal met een educatief tintje.

50 v. Chr: Asterix en Obelix

De verhalen spelen zich af rond het jaar 50 v.Chr. in een dorpje in de streek Armorica (Bretagne) in Gallië. Dit dorpje is er als enige in geslaagd de invasie door de Romeinen onder aanvoering van Julius Caesar te weerstaan met behulp van een toverdrank die de Galliërs oersterk en daardoor onoverwinnelijk maken. De inwoners van het dorpje vormen een ware nachtmerrie voor de Romeinen uit de omliggende legerplaatsen, en zijn een doorn in het oog van Julius Caesar.

±50 n. Chr. Alex

Alex, voluit Alex Graccus, is de hoofdfiguur die wij als slaaf leren kennen in het door Crassus aangevallen rijk van de Parthen. Hij is van oorsprong geen Romein, maar een Galliër. In het eerste deel van de reeks, Alex de Onversaagde, wordt hij als zoon aangenomen door een Romein (Honorus Galla Graccus) die op zijn sterfbed opbiecht ooit Alex’ vader Astorix aan een Egyptische slavenhandelaar te hebben verkocht, zodat zijn moeder stierf van verdriet en Alex in handen van de Feniciërs viel.

1580 - 1650 Cori, de scheepsjongen

Cori, de Scheepsjongen is een Belgische, historische stripreeks getekend en geschreven door Bob De Moor, en voornamelijk uitgegeven door Casterman.

Cori werkt voor de Vereenigde Oostindische Compagnie en komt in allerlei avonturen terecht met zijn zeereizen.

±1750 Corentin

De reeks draait rond een jonge Bretoen genaamd Corentin die in de 18de eeuw leefde. Hij beleeft voornamelijk avonturen in het verre oosten. Hij wordt ook geholpen door zijn vriend Kim.[1] Ook wordt Corentin bijgestaan door zijn gorilla en tijger.[2] De tijger heet Moloch en de gorilla Beëlzebub.[3]

±1800 Bakelandt

De stripreeks is genoemd naar de authentieke historische Vlaamse roversbendeleider Ludovicus Baekelandt, al is diens naam wel anders geschreven. De reeks vertelt de avonturen die Bakelandt beleeft samen met zijn vriendin Rooie Zita en hun vrienden Pé Bruneel en Pier den Bult.

De auteur heeft de stripfiguur Bakelandt laten uitgroeien tot een soort Robin Hood op Vlaamse bodem.

±1850 Apache

Okada is een jonge metiez, de zoon van een Apachemoeder en een blanke vader, die temidden de kolonisatie van Colorado en het verdere oprukken van de blanken in het Wilde Westen opgroeit bij de Apache-indianen. De reeks spreekt zich uit tegen het afslachten van de indianen door de blanken terwijl het in hoofdzaak een jeugdreeks was met een bepaalde politieke correctheid.
(Panda, 4 delen, 1981-1982)

1850 - 1880 Luitenant Blueberry

De strip speelt zich af in de jaren na de Amerikaanse Burgeroorlog. Aanvankelijk zijn de verhalen stevig geworteld in de klassieke mythologie van het Wilde Westen waarbij de makers veel van hun inspiratie gevonden lijken te hebben in de cavalerietrilogie van filmregisseur John Ford. Maar al snel krijgt de reeks het karakter van een spaghettiwestern met als belangrijkste thema's wraak, hebzucht en verraad. Hoofdpersoon Mike Steve Blueberry Donovan (gemodelleerd naar acteur Jean-Paul Belmondo) verwordt tot een antiheld die voortdurend op de vlucht is.

1861 - 1865 Blauwbloezen

De hoofdpersonages zijn korporaal Blutch en sergeant Cornelius Chesterfield, twee cavaleriemannen die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog allerlei avonturen beleven. De achtergrond waartegen de verhalen zich afspelen is meestal historisch correct, maar toch zit er ook veel humor in de reeks. Wel komt het vaak voor dat fictieve gebeurtenissen plaatsvinden, maar altijd tegen een historisch juiste achtergrond.

1865 - 1890 Bessy

De avonturen van Bessy is een stripreeks gecreëerd door WIREL, een pseudoniem dat staat voor het samenwerkingsverband tussen Willy Vandersteen en Karel Verschuere. De reeks speelt zich af in het Wilde Westen waar de langharige collie Bessy en haar baasje Andy Cayoon allerlei avonturen beleven.
Het Wilde Westen is de benaming voor de pionierssamenleving in de periode 1865-1890 in het westen van de Verenigde Staten, grotendeels ten westen van de Mississippi.

1870 Chick Bill

De verhalen spelen zich af in Wood City, een slaperig dorpje in Arizona. De jonge held van het verhaal, Chick Bill, beleeft allerlei uitzinnige avonturen. Hierbij wordt hij steeds vergezeld door het indiaantje Kleine Poedel, Dog Bull, de sheriff van Wood City, en Kid Ordinn, Dog Bulls niet al te snuggere adjunct.

±1920 Bloed en Stilte

Het is een prachtig uitgewerkte tiendelige reeks over de mafia in New York. De gebeurtenissen en personages zijn waarschijnlijk verzonnen, maar het geeft je een heel goed beeld over hoe het er aan toe ging ten tijde van de drooglegging en de immigratie van Italianen en Ieren in de VS.

1940 - 1960 Buck Danny

Buck Danny34is een34Franco-Belgische34realistische34stripreeks34waarin het hoofdpersonage34Buck Danny, een kolonel34van de34Amerikaanse luchtmacht34avonturen beleeft met zijn kompanen34Jerry Tumbler34en34Sonny Tuckson. De reeks maakt gebruik van een opschuivende tijdlijn: hoewel een tijdspanne van enkele decennia wordt overbrugd worden Buck, Sonny en Tumbler niet ouder. Wel worden ze in de eerste paar albums een keer bevorderd.

1940 - 1970 Blake en Mortimer

Hoewel de strip is genoemd naar beide hoofdpersonen, is professor Philip Mortimer de belangrijkste hoofdpersoon. Het is Mortimer die vaak in moeilijke situaties belandt, waarna hij hulp krijgt van zijn vriend kapitein Francis Blake. Hun eeuwige vijand, die in bijna alle verhalen opduikt, is kolonel Olrik. Daarnaast spelen er enkele andere vaste personages mee, zoals Olriks handlanger Sharkey en de agent Pradier.

 

 

Nieuws

Uw bericht op WebWise ?

Aanmelden


Strip Index

Tijdlijn

Stripreeksen

Personages

Historische personen

 

...... en meer

Literatuur

Tekenaars / Auteurs

Uitgevers

Stripwinkels

 

..... en meer

 


CME - Construction Management and Engineering


 

 

 

 

 

Innitac -only quality has a future

 

Glasbok - transport van glas

 

 

 

.

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

 

WebWise - voor beelden en verhalen uit de wereldgeschiedenis
(e) info@webwise.nl
copyright © 2018 webwise