Homepage

Strip Nieuws

Strip Index

Tijdlijn

WebWise vindt meer !


Waterbouwdag

 

Tijdlijn

De verschillende historische strips zijn hier geplaatst in een tijdvak. Hiermee wordt een beeld geschetst van de geschiedenis in verschillende landen en streken. Ook wordt een beeld in karikaturen geschetst van volkeren met hun culturen, gewoonten en vooral ook eigenaardigheden.

3000 v. Chr: Arin en het volk van de Hunebedbouwers

Een groep archeologen onder leiding van prof. dr. Van Gniffelen vindt in het Drentse dorp Borger een pot uit het Neolithicum. Een scherf ontbreekt; deze wordt later gevonden in Denemarken! Het verhaal van hoe die scherf in Denemarken kwam, maakt het grootste deel uit van dit stripverhaal met een educatief tintje.

±1500 v. Chr: de Timoers

Na Timoer de stamvader komt Timoer de Assyriër. Zijn stappen weergalmen langs de muren van Ninive, zijn ogen aanschouwen Babylons pracht en praal. Door de Timoer nazaten te volgen wordt de wereldgeschiedenis in beeld gebracht.
Thoeti Timoer, een jonge, wat luie knaap, moet zijn vader, die een van de belangrijkste reders uit de Nijldelta is, bevrijden. Daartoe zal hij de bezetting van de Nijldelta door Apepi moeten breken en eerst de amulet van zijn voorvaders uit Thebe halen. Het verhaal zit goed in elkaar. Het is spannend en afwisselend en kent een vlot verhaalverloop. De realistische tekeningen zijn simpel van opzet en hebben een matige kwaliteit. De inkleuringen en lay-out zijn goed. Zo krijg je een leuke en speelse indruk van het leven aan de Nijl.

50 v. Chr: Asterix en Obelix

De verhalen spelen zich af rond het jaar 50 v.Chr. in een dorpje in de streek Armorica (Bretagne) in Gallië. Dit dorpje is er als enige in geslaagd de invasie door de Romeinen onder aanvoering van Julius Caesar te weerstaan met behulp van een toverdrank die de Galliërs oersterk en daardoor onoverwinnelijk maken. De inwoners van het dorpje vormen een ware nachtmerrie voor de Romeinen uit de omliggende legerplaatsen, en zijn een doorn in het oog van Julius Caesar.

±50 n. Chr. Alex

Alex, voluit Alex Graccus, is de hoofdfiguur die wij als slaaf leren kennen in het door Crassus aangevallen rijk van de Parthen. Hij is van oorsprong geen Romein, maar een Galliër. In het eerste deel van de reeks, Alex de Onversaagde, wordt hij als zoon aangenomen door een Romein (Honorus Galla Graccus) die op zijn sterfbed opbiecht ooit Alex’ vader Astorix aan een Egyptische slavenhandelaar te hebben verkocht, zodat zijn moeder stierf van verdriet en Alex in handen van de Feniciërs viel.

±1100 De Koene Ridder

De Koene Ridder is een Belgische stripreeks van tekenaar/schrijver François Craenhals. De verhalen gaan over Roland van Walburghe, leenman van koning Arthus. Zijn dochter Gwendoline is hopeloos verliefd op Roland de koene ridder. De koning vindt Roland van te lage komaf en verbiedt hun liefde.

Het leenschap Rastigne (Rougecogne) ligt in de Belgische Ardennen en Arthus is daarmee niet de Britse Koning Arthur. De Franse titel van de serie is "Chevalier Ardent".

± 1350 Vasco

Vasco is een historische stripreeks van de Franse schrijver en tekenaar Gilles Chaillet.

De reeks gaat over de jonge bankbediende Vasco, die in dienst is van de Tolomei-bank van zijn oom. Hij maakt regelmatig verre reizen en beleeft daarbij vele avonturen. De verhalen spelen zich af in 14e-eeuws Europa.

± 1400 De Rode Ridder

In de Middeleeuwen was 'ridder' de naam voor een bereden krijgsman. Het leven als ridder en het bezit van een paard en een wapenuitrusting waren enkel weggelegd voor de rijken.
Nochtans konden gewone, dappere mannen door verdienste opklimmen tot de ridderstand. Zij zwoeren trouw aan kerk en koning en beschermden de zwakken en verdrukten.
Eén van hen is Johan, de Rode Ridder, die met dit doel voor ogen door het land zwerft... 
Bron: Inleiding uit 'De gouden sporen' --

± 1450 Tristan

Tristan is een historische Franse stripreeks, gecreëerd door Jacques Martin met originele tekeningen van Jean Pleyers. Aan het einde van de Honderdjarige Oorlog (eerste helft 15e eeuw) beleeft Tristan, (de hoofdfiguur) een meester beeldhouwer, allerlei avonturen. Voornamelijk in Frankrijk maar enkele verhalen spelen zich ook af in Engeland en Italië. Hij is bevriend met Gilles de Rais, 'Maarschalk van Frankrijk' en berucht voor zijn kinder-verkrachtingen en -moorden. Dit is dan ook een wederkerend thema in de verhalen net zoals alchemiemagiesatan, machtsmisbruik van de kerk, enz. Ook andere historische figuren zoals Karel VII van Frankrijk en dauphin Lodewijk XI van Frankrijk verschijnen ten tonele.

1580 - 1650 Cori, de scheepsjongen

Cori, de Scheepsjongen is een Belgische, historische stripreeks getekend en geschreven door Bob De Moor, en voornamelijk uitgegeven door Casterman.

Cori werkt voor de Vereenigde Oostindische Compagnie en komt in allerlei avonturen terecht met zijn zeereizen.

±1680 Lois

Loïs speelt zich af ten tijde van Lodewijk XIV, le Roi Soleil. De avonturen van Loïs Lorcey werden initieel bedacht door grootmeester Jacques Martin in 2003. Die had op dat moment al ruim zijn sporen verdiend in het genre van de historische avonturenstrips. Olivier Pâques grijpt de kans om het 17e eeuwse Parijs mooi in beeld te brengen vanuit verschillende gezichtspunten. Ook Mont St Michel of Versailles worden vakkundig weergegeven. Huizen of bruggen “en province” zijn meer dan decor en verdienen onze aandacht. Er blijkt een groot interesse voor architecturaal detail uit deze mooie tekeningen.

±1715 Roodbaard, de schrik der zeven zeeën

De piraat Roodbaard en zijn aangenomen zoon Erik zijn de hoofdpersonages van de reeks. En hoewel de serie haar naam ontleend aan de piraat Roodbaard, verschuift het accent al snel naar de zoon Erik. Veelal vormen zijn avonturen de rode lijn in de verhalen.

±1750 Corentin

De reeks draait rond een jonge Bretoen genaamd Corentin die in de 18de eeuw leefde. Hij beleeft voornamelijk avonturen in het verre oosten. Hij wordt ook geholpen door zijn vriend Kim. Ook wordt Corentin bijgestaan door zijn gorilla en tijger. De tijger heet Moloch en de gorilla Beëlzebub.

±1800 Bakelandt

De strip is vernoemd naar de historische Vlaamse roversbendeleider Ludovicus Baekelandt, al is diens naam wel anders geschreven. De reeks vertelt de avonturen die Bakelandt beleeft samen met zijn vriendin Rooie Zita en hun vrienden Pé Bruneel en Pier den Bult.

De auteur heeft de stripfiguur Bakelandt laten uitgroeien tot een soort Robin Hood op Vlaamse bodem.

± 1840 Zoeloeland

Zoeloeland is de trefplaats van het trotse en machtige "Volk van de Hemel", de Zoeloes en het British Empire, dat zo'n macht aan de grenzen van zijn rijk niet kon dulden. Het is de ontdekking van een volk waarvan de trots en de moed = die aan het onwaarschijnlijke grensden - Engeland zijn zwaarste koloniale nederlaag bezorgden, en uiteindelijk in Londen een regering deed vallen ...

±1850 Apache

Okada is een jonge metiez, de zoon van een Apachemoeder en een blanke vader, die temidden de kolonisatie van Colorado en het verdere oprukken van de blanken in het Wilde Westen opgroeit bij de Apache-indianen. De reeks spreekt zich uit tegen het afslachten van de indianen door de blanken terwijl het in hoofdzaak een jeugdreeks was met een bepaalde politieke correctheid.
(Panda, 4 delen, 1981-1982)

1850 - 1880 Luitenant Blueberry

De strip speelt zich af in de jaren na de Amerikaanse Burgeroorlog. Aanvankelijk zijn de verhalen stevig geworteld in de klassieke mythologie van het Wilde Westen waarbij de makers veel van hun inspiratie gevonden lijken te hebben in de cavalerietrilogie van filmregisseur John Ford. Maar al snel krijgt de reeks het karakter van een spaghettiwestern met als belangrijkste thema's wraak, hebzucht en verraad. Hoofdpersoon Mike Steve Blueberry Donovan (gemodelleerd naar acteur Jean-Paul Belmondo) verwordt tot een antiheld die voortdurend op de vlucht is.

1860 - 1900 Robert en Bertrand

Robert en Bertrand is een Vlaamse stripreeks die zich afspeelt tijdens de 19e eeuw, in de Lage Landen en Frankrijk. De stripreeks is van de hand van striptekenaar Willy Vandersteen en werd later overgenomen door Ron Van Riet. Vandersteen inspireerde zich op de hoofdpersonages uit een 19de-eeuws toneelstuk geschreven door Benjamin Antier en Fréderick Lémaître en op de gelijknamige romans van Koen Ravestein.

De hoofdpersonages zijn twee landlopers die achterna gezeten worden door een agent/detective ("Nummer 17") die hen voor landloperij poogt in te rekenen. Andere personages zijn onder anderen Joeki en Evelyne. Tijdens hun omzwervingen helpen de sympathieke zwervers steeds iedereen die hen nodig heeft, zelfs incidenteel Nummer 17 als dat voor de veiligheid nodig is.

1861 - 1865 Blauwbloezen

De hoofdpersonages zijn korporaal Blutch en sergeant Cornelius Chesterfield, twee cavaleriemannen die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog allerlei avonturen beleven. De achtergrond waartegen de verhalen zich afspelen is meestal historisch correct, maar toch zit er ook veel humor in de reeks. Wel komt het vaak voor dat fictieve gebeurtenissen plaatsvinden, maar altijd tegen een historisch juiste achtergrond.

1865 - 1890 Bessy

De avonturen van Bessy is een stripreeks gecreëerd door WIREL, een pseudoniem dat staat voor het samenwerkingsverband tussen Willy Vandersteen en Karel Verschuere. De reeks speelt zich af in het Wilde Westen waar de langharige collie Bessy en haar baasje Andy Cayoon allerlei avonturen beleven.
Het Wilde Westen is de benaming voor de pionierssamenleving in de periode 1865-1890 in het westen van de Verenigde Staten, grotendeels ten westen van de Mississippi.

±1870 Chick Bill

De verhalen spelen zich af in Wood City, een slaperig dorpje in Arizona. De jonge held van het verhaal, Chick Bill, beleeft allerlei uitzinnige avonturen. Hierbij wordt hij steeds vergezeld door het indiaantje Kleine Poedel, Dog Bull, de sheriff van Wood City, en Kid Ordinn, Dog Bulls niet al te snuggere adjunct.

±1920 Bloed en Stilte

Het is een prachtig uitgewerkte tiendelige reeks over de mafia in New York. De gebeurtenissen en personages zijn waarschijnlijk verzonnen, maar het geeft je een heel goed beeld over hoe het er aan toe ging ten tijde van de drooglegging en de immigratie van Italianen en Ieren in de VS.

± 1930 - 1940 Kuifje

Kuifje (Frans: Tintin) is de Nederlandstalige naam voor de fictieve hoofdpersoon in de stripserie De avonturen van Kuifje. De van oorsprong Franstalige stripserie is van de hand van de Belgische tekenaar en scenarist van stripverhalen Georges Remi (1907-1983), die werkte onder het pseudoniem Hergé. Kuifje is een verslaggever die met zijn hond Bobbie in Brussel woont. Hij is rechtschapen, slim en vecht tegen onrecht, kan autorijden, vliegtuigen, tanks, een duikboot en een maanraket besturen, kortegolfzenders bedienen en ondanks zijn leeftijd en tengere gestalte kan hij vechten als de beste. Kuifje drinkt vrijwel nooit alcohol, dit in tegenstelling tot zijn vriend kapitein Haddock, die alcoholist is. Van Kuifjes familie, zo die al bestaat, is niets bekend. Hij heeft geen romantische partner.

1940 - 1960 Buck Danny

Buck Danny is een Franco-Belgische realistische stripreeks waarin het hoofdpersonage Buck Danny, een kolonel van de Amerikaanse luchtmacht avonturen beleeft met zijn kompanen Jerry Tumbleren Sonny Tuckson. De reeks maakt gebruik van een opschuivende tijdlijn: hoewel een tijdspanne van enkele decennia wordt overbrugd worden Buck, Sonny en Tumbler niet ouder. Wel worden ze in de eerste paar albums een keer bevorderd.

1940 - 1970 Blake en Mortimer

Hoewel de strip is genoemd naar beide hoofdpersonen, is professor Philip Mortimer de belangrijkste hoofdpersoon. Het is Mortimer die vaak in moeilijke situaties belandt, waarna hij hulp krijgt van zijn vriend kapitein Francis Blake. Hun eeuwige vijand, die in bijna alle verhalen opduikt, is kolonel Olrik. Daarnaast spelen er enkele andere vaste personages mee, zoals Olriks handlanger Sharkey en de agent Pradier.

 

 

 

 

Nieuws & Achtergronden

Tijdlijn

Stripreeksen

Strip-personages

Tekenaars / Auteurs

Uitgevers

Stripwinkels


Historische Index

..... en meer

 


de Koene Ridder


 

 

 

 

 

Innitac -only quality has a future

 

Glasbok - transport van glas

 

.

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

 

WebWise - voor beelden en verhalen uit de wereldgeschiedenis
(e) info@webwise.nl
copyright © 2019 webwise