Homepage

Strip Nieuws

Strip Index

Tijdlijn

WebWise vindt meer !


Waterbouwdag

 

De Rode Ridder

Bedenker(s) Willy Vandersteen
Schrijver(s) Willy VandersteenKarel Biddeloo
Martin Lodewijk
Marc Legendre
Tekenaar(s) Willy Vandersteen,Karel VerschuereFrank SelsKarel Biddeloo
Claus ScholzFabio Bono

Bron: onder ander Fansite Rode Ridder.net

Albums

001. Het ge­bro­ken zwaard
002. De gou­den spo­ren
003. Het Veen­spook
004. De parel van Bag­dad
005. De Vrij­schut­ter
006. Het wapen van Rihei
007. De val van Ang­kor
008. De gou­den sik­kel
009. De draak van Moer­dal
010. Storm over Damme

011. De zil­ve­ren ade­laar

012. De hoorn van Horak

013. De vuur­geest

014. De gal­men­de kink­hoorns

015. De zwar­te wol­vin
016. Ba­loch de reus

017. De zee­ko­ning

018. De witte tem­pel

019. Ko­ning Arthur

020. Kerwyn de magiër

 
021. De wilde horde
022. De ring van Mer­lijn
023. Hugon de hof­nar
024. De zwar­te ba­nier

025. Het rijk van Enid

026. De kroon van Deird­re

027. Het graf van Ron­jar

028. De maan­steen

029. De Zwa­ne­burcht
030. Mys­te­rie te Ca­me­lot

031. De groe­ne mum­mie

032. Angst over Ne­vel­land

033. Het beleg van Crow­sto­ne

034. De ste­nen beel­den

035. Het derde wapen

036. De zwar­te roos

037. De wilde jacht

038. De ver­zon­ken klok
 
039. Nood­kreet uit Cam­bor
040. De barst in de ronde tafel

041. De laat­ste droom

042. Het tes­ta­ment
043. Par­ci­fal
044. Drie huur­lin­gen
045. De hamer van Thor
046. De Lo­rel­ei
047. De weer­wolf
048. De voor­spel­ling
049. Met mas­ker en zwaard
050. De te­rug­keer
051. Ex­ca­li­bur
052. De wa­ter­mo­len
053. De sa­moe­raï
054. De klui­ze­naar van Ron­ce­val
055. De ko­raal­burcht
056. Man­dra­go­ra
057. De ver­bo­den berg
058. De to­ver­spie­gel
059. De ij­ze­ren hand
060. Si­dar­ta
061. In de scha­duw van de Thugs
062. Het spre­ken­de zwaard
063. De Wal­ku­re
064. Het do­den­schip
065. Het ade­laars­nest
066. Het Nim­fen­woud
067. De ver­ra­der van Yar­kand
068. Het la­by­rinth
069. De ijs­vor­stin
070. De ri­vier­god
071. De lijf­wacht
072. De Ster van het Oos­ten
073. De Mo­loch
 
074. De vete
075. De hel­le­bron
076. De Bar­baar
077. De Ga­lei­slaaf
078. Het ver­lo­ren le­gi­oen
079. De ban­ne­ling
080. De Schild­knaap
081. De vluch­te­lin­gen
082. Kar­pax, de sta­len man
083. Het spook
084. De duis­te­re bond­ge­noot
085. De Zwar­te Cobra
086. De Dui­vels­zee
087. De beel­den van Djo­maz
088. Het Oog van Toth
089. De ont­voe­ring
090. Het Die­ven­gil­de
091. Het grote ge­heim
092. Zyg­mud en de beren van Kra­ge­ro
093. Ne­vel­steen
094. Xa­n­a­dor
095. Heer­ser der diep­ten
096. De Dame van de Poor­ten
097. De ves­ting
098. Het bron­zen ge­vaar
099. De gij­ze­laars
100. De ver­vloek­te stad
101. De schar­la­ken bri­ga­de
102. De Maag­den­burcht
103. De Ge­zel­len van Nim­rod
104. De monster­man
105. De Be­wa­ker

106. De le­ven­de doden
107. De Trog­lods
108. De over­le­ven­den
109. De Leeuw van Vlaan­de­ren
110. De Kra­ken
111. Ninja!
112. De Sche­mer­zo­ne
113. Nir­wa­na
114. Vry­ko­lak­as
115. Prin­ses Kin-Lien
116. In de Witte Hel
117. De ma­gi­sche scep­ter
118. Gil­ga­mesj
119. Stil­le ge­tui­gen
120. Het ver­dron­ken land
121. De zwar­te toren
122. De Dui­nen­ab­dij
123. On­i­ria
124. Ne­cro­no­mi­con
125. Me­du­sa
126. De dui­vel van de Lich­ten­berg
127. De rode her­berg
128. De Boei­en­ko­ning
129. Hydra
130. De zoon van de draak
131. De Heren van Rode
132. De Slag van Woe­rin­gen
133. De spook­ka­ros
134. De ko­ning­ma­ker
135. De witte duis­ter­nis
136. Sol In­vic­tus
137. De Slan­ge­god
138. Het toer­nooi
139. Bloed in de bran­ding
140. De doods­vlin­ders
141. De tuin van Eden
142. De Rat­ten­ko­ning
143. Prins der Duis­ter­nis
144. De al­che­mist
145. De steen der wij­zen
146. De zwar­te spie­gel
147. Het Le­vens­elixir
148. De Bier­ko­ning
149. De groe­ne steen
150. Klings­or
151. Mys­te­rie op Ara­rat
152. Ly­o­nes­se
153. De to­ver­staf
154. De sla­ven­mees­ter
155. Mont­sal­vat
156. De Graal­ko­ning
 
157. Ava­lon
158. De Dui­vels­tuin
159. De wa­ter­de­mon
160. Het gou­den mas­ker
161. Ca­ta­com­ben
162. Ne­me­sis
163. De Holle Aarde
164. Reis naar At­lan­tis
165. Magiërs van At­lan­tis
166. De Dra­ken­mees­ter
167. Het mas­ker van de draak
168. Fata mor­ga­na
169. De Maan­go­din
170. De Woud­geest
171. De boe­te­lin­gen
172. De Hek­sen­mees­ter
173. Het zwar­te teken
174. De erf­ge­naam
175. De naam­lo­ze rid­der
176. Het dra­ken­graf
177. De veld­tocht
178. Het kloos­ter van de dood
179. De nacht­rid­ders
180. De schat van Dij­ken­land
181. De lamp van Alad­din
182. De wraak van de nacht­rid­ders
183. Het veem­ge­richt
184. De ber­ser­kers
185. Het ge­heim van Sint-Ides­bald
186. De do­de­caëder
187. Gor­go­nia
188. Het put­mon­ster
189. No­sfe­ra­tu
190. De spook­val­lei
191. De rid­ders­hoe­ve
192. Het ge­hei­me wapen
193. De schat van Cart­ha­go
194. De golem
195. Ola­vin­l­in­na
196. Het ma­gi­sche licht
197. De vloek van Tu­pi­lak
198. Zim­bab­we
199. Loch Ness
200. Oude vij­an­den
201. Het boze oog
202. De pi­ra­ten van Sluis
203. De Vul­kaan­god
204. De rode ge­zant
205. Het scheeps­kerk­hof
206. Gog en Magog

207. De grot van de beer
208. De blau­we heks
209. De ju­das­graal
210. Het zwaard van de maagd
211. Het vuur en de maagd
212. De zwar­te in­qui­si­teur
213. De twee­de te­rug­keer
214. De re­gen­steen
215. De Rode Kogge
216. Mod­gu­dur
217. De man zon­der ver­le­den
218. Dood­bren­ger
219. De zwaard­broe­ders
220. De ve­de­laar van Sint-Pau­wels
221. De spie­gel­de­mon
222. De Duis­ter­burcht
223. De slui­er van Wuust­we­zel
224. Het be­hou­den zwaard
225. De Furiën
226. Het helse ver­bond
227. De ij­ze­ren kroon
228. De ver­bor­gen ves­ting
 
229. De vreem­de­ling
230. De Ama­zo­nes
231. Het Koe­koeks­jong
232. Dui­vels­mist
233. Doc­tor Faus­tus
234. De el­fen­ring
235. De witte waan
236. De Zwar­te Nar­cis
237. De we­der­op­stan­ding
238. Het gods­ge­richt
239. De dui­vel­se pop­pen­spe­ler
240. De in­drin­gers
241. De zwar­te we­du­we
242. De spook­krij­gers
243. De hel­le­vliet
244. Men­sen­jacht
245. De kin­der­rovers
246. Do­den­dans
247. De klauw
248. De drakar des doods
249. De sa­tans­vrucht

250. De uit­ver­ko­re­ne
251. De ge­van­ge­ne
252. De hel­le­mond
253. Het ein­de­lo­ze ei­land
 
254. De vuur­proef
255. De heks en Mer­lijn
256. Het offer
257. De on­mo­ge­lij­ke op­dracht


 

 

 

 

 

 

Nieuws & Achtergronden

Tijdlijn

Stripreeksen

Strip-personages

Tekenaars / Auteurs

Uitgevers

Stripwinkels


Historische Index

..... en meer

 


de Koene Ridder


 

 

 

 

 

Innitac -only quality has a future

 

Glasbok - transport van glas

 

 

 

.

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

 

WebWise - voor beelden en verhalen uit de wereldgeschiedenis
(e) info@webwise.nl
copyright © 2019 webwise